Lidmaatschappen

Ga naar het inschrijfformulier >>

Het verenigingsjaar van T.V. Mijdrecht loopt van 1 januari tot en met 31 december. In het zomerseizoen beschikt de vereniging over 10 buitenbanen (6 gravelbanen en 4 smashcourtbanen). In het winterseizoen zijn de 4 smashcourtbanen beschikbaar en de gravelbanen gesloten. Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen de gravelbanen, liefst voor 1 april open gesteld worden en zo lang als mogelijk (liefst tot in November) opengehouden worden. Daarnaast hebben we 3 padelbanen (vanaf december 2021), die we samen met T.V. De Ronde Vener aanbieden als Padel Mijdrecht. 

Tennis - de contributie voor 2023 bedraagt:

 • Senioren (21+): €155,00
 • Studenten* en jong senioren (18-21 jaar): €105,00
 • Combinatie padel: suplement €30,00 ongeacht de leeftijd
 • Junioren (-18 jaar) worden lid bij T.V. De Ronde Vener om de jeugd zoveel mogelijk samen te kunnen laten spelen.
 • Combinatie padel: suplement €30,00 ongeacht de leeftijd. 

TVM leden die een combinatielidmaatschap met padel willen, kunnen een mailtje naar de ledenadministratie sturen.

Padel - de contributie voor 2023 bedraagt:

 • Senioren (21+): €167,50
 • Studenten* en jong senioren (18-21 jaar): €110,00
 • Junioren (-18 jaar): €80,00
 • Combinatie tennis: suplement €30,00 ongeacht de leeftijd

* Studenten van 22 jaar en ouder moeten bewijs overhandigen dat ze student zijn. Leden, die zich in het loop van het jaar aanmelden als lid krijgen voor dat seizoen korting volgens een staffel (afhankelijk van de aanmeldddatum).

Tennis proeflidmaatschap (3 maanden)

Bij TVM kan je eenmalig voor 3 maanden een tijdelijk tennis lidmaatschap nemen. Het proeflidmaatschap start op de eerste van een vrij te kiezen maand starten en stopt automatisch na 3 opeenvolgende maanden. De kosten zijn.

 • Senioren: €40,00
 • Studenten, jong senioren en junioren: €25,00                                                                              

Voor het einde van het proeflidmaatschap krijg je eenmalig een aanbod voor een permanent lidmaatschap, maar het verplicht je tot niks.

Ga naar het inschrijfformulier >>

Hoe werkt innen van contributie?

We gebruiken KNLTB ClubCollect om de contributie te innen. Je ontvangt voor aanvang van het seizoen of na aanmelden een mail met daarin een link naar een pagina waarop de factuur en betaalmogelijkheden te zien zijn.  Je kunt betalen via iDeal. Zonder betaling ben je niet speelgerechtigd. Je kunt dan geen baan afhangen of trainen.

Nieuwe leden ontvangen hun KNLTB pas en een toegangspas voor het hek per post van de ledenadministratie. Deze laatste pas blijft eigendom van TVM en dient bij beëindiging van het lidmaatschap te worden ingeleverd bij de ledenadministratie.

Rustend lid 

Je kunt je actieve lidmaatschap pauzeren, bijvoorbeeld omdat je geblesseerd bent of om een andere reden niet in staat bent om te spelen. Wil je je actieve lidmaatschap omzetten, doe dat dan voor 1 maart. De kosten van een rustend lidmaatschap bedragen €30,00, je hebt daarmee geen speelrecht. Je kunt je status maar een keer per jaar aanpassen. Zodra je weer actief lid wilt worden, kun je dat kenbaar maken aan de ledenadministratie. Je ontvangt dan voor de  resterende maanden een factuur naar rato.

Beëindigen lidmaatschap

Opzeggen voor 1 december per e-mail bij de ledenadministratie. Opzeggingen die na die datum ontvangen worden kunnen niet meer worden geaccepteerd en gelden dan voor het daarop volgende verenigingsjaar. Een lid dat opgezegd heeft mag na 31 december geen gebruik meer maken van de winterbanen.