Update 19|09|21 gebiedsontwikkeling

19 september 2021


De gebiedsontwikkeling van "De Meijert"is een langdurig en complex proces waar wij altijd openheid, transparantie en zorgvuldigheid in de communicatie hebben betracht.

In De Groene Venen van 17 september staat een artikel dat is geschreven vanuit het perspectief van de buurtbewoners. Zij zijn bang dat Park De Meijert gaat verdwijnen. We begrijpen dat ze zich hierover zorgen maken en we vinden het een goede zaak dat buurtbewoners hun stem laten horen. We willen alleen een nuancering aanbrengen, omdat er in het artikel ook uitspraken worden gedaan die gebaseerd zijn op aannames en feitelijk onjuist zijn. Wij betreuren het dat journalist Piet van Buul verzuimd heeft ons te contacteren voor een toelichting.

De gemeente heeft aangegeven dat er één tennislocatie komt binnen de gebiedsontwikkeling. T.V. Mijdrecht (TVM) en T.V. De Ronde Vener (DRV) hebben vanuit de passie voor tennis aangegeven dat we een toekomstbestendig, duurzame tennislocatie in Mijdrecht willen behouden. Vanuit dit perspectief is TVM bereid om plaats te maken. De nieuw aan te leggen banen worden dus gerealiseerd voor de tennislocatie (van TVM en DRV) en het aantal is gebaseerd op basis van huidige ledenaantallen, baanbezettingsnormen van de KNLTB en de verwachte ledengroei.

Feit is ook dat beide tennisverenigingen op 7 april 2020 geen inzage hadden in de huidige ontwerpplannen. Het document waar aan gerefereerd wordt, is een presentatie die wij met alle leden gedeeld hebben om jullie te informeren over de stand van zaken. Dat daarna nog veel is veranderd, hebben we tijdens de ALV van 29 april jongstleden toegelicht.

Dinsdag 21 september zijn er drie buurtbewonersbijeenkomsten gehouden waar mensen per brief voor waren uitgenodigd. Als goede buur hebben wij ons clubhuis ter beschikking gesteld. De gemeente heeft de presentatie publiekelijk beschikbaar via deze link.

Nieuwscategorieën Gebiedsontwikkeling