Update 16|11|20 reactie gemeente

16 november 2020


Beste leden,

Hieronder vinden jullie een reactie van de gemeente inzake de gebiedsontwikkeling. De besturen van TVM en DRV zijn niet bij onderstaande besloten vergadering geweest. We betreuren het, dat dit traject wederom vertraging heeft opgelopen. Op dit moment kunnen we echter niets anders doen dan afwachten op de uitkomst van de gemeente. Zodra we meer weten, zullen we jullie nader informeren.

Statement gemeente

Afgelopen maanden zijn de tennisverenigingen en de gemeente veel met elkaar in gesprek geweest. Zoals jullie weten is de door ons verzamelde informatie in het kader van de gebiedsontwikkeling getoetst op (financiële) haalbaarheid. Helaas moeten wij op dit moment concluderen dat het financieel niet uitkomt als we de kaders van de gemeenteraad en de wensen vanuit de tennisverenigingen meenemen in de stedenbouwkundige opzet zoals die was bedacht.

In september is in een besloten vergadering met de gemeenteraad gesproken. De gemeenteraad heeft gevraagd om een nadere verkenning te doen, met als enige uitgangspunt een sluitende grondexploitatie. Dit betekent dat we een stedenbouwkundig bureau in de arm hebben genomen om opnieuw naar het gebied te kijken en te verkennen welke mogelijkheden er zijn, die uiteraard financieel haalbaar zijn. Dit proces is inmiddels in gang gezet en wij verwachten eind december de eerste schetsen te ontvangen.

Zodra deze schetsen nader uitgewerkt zijn, zullen wij contact opnemen met jullie besturen om zaken weer verder te bespreken.

 

Nieuwscategorieën Gebiedsontwikkeling