Update 09 |02| 2022 mediaberichten

09 februari 2022


Fotocredits: Nieuwe Meerbode 2 februari 2022

Beste leden,

In de lokale media hebben jullie de afgelopen weken berichten gelezen over de gebiedsontwikkeling waarin de tennisverenigingen worden genoemd. Van belang daarbij is om de uitgangspunten in gedachten te nemen.

De besturen van T.V. De Ronde Vener en T.V. Mijdrecht hebben op 15 juli 2021 een intentieovereenkomst getekend waarin we met de gemeente afspraken hebben gemaakt over de toekomstige invulling van de tennislocaties. De afspraak die is gemaakt, is dat er padelbanen, extra tennisbanen en een jeu de boulebaan op één tennislocatie komen. Vanuit dit perspectief is T.V. Mijdrecht bereid om plaats te maken voor woningbouw.

De padelbanen zijn ondertussen aangelegd en de gemeente is op zoek naar een geschikte locatie voor de aanleg van de extra banen. Eén van de voorstellen waar de gemeente mee kwam, was de aanleg van de tennisbanen in het park. De buurtbewoners maken zich zorgen over overlast van licht en geluid als de groene buffer tussen de tennisbanen en de woonwijk kleiner wordt. Bovendien vrezen zij voor de aantasting van de biodiversiteit van het park zodra een deel van het groen wordt opgeofferd. Middels een klankbordgroep komen zij met nieuwe voorstellen voor de aanleg van de vier tennisbanen.

We hebben begrip voor de ontstane commotie en vinden het een goede zaak dat de buurtbewoners constructief hun stem laten horen en met de gemeente in gesprek gaan. Omdat we stakeholder zijn in het proces, informeert de gemeente ons periodiek over de voortgang zodat we aangesloten blijven. Beide besturen richten hun inspanningen op de gezamenlijke exploitatie van de padelbanen en het uitbouwen van de samenwerking tussen beide verenigingen, zoals afgesproken in de intentieovereenkomst.

Op de ALV in maart zullen we jullie verder informeren over de stand van zaken. 

Met vriendelijke groet,
Mariette Neumann namens het TVM Bestuur

Nieuwscategorieën Gebiedsontwikkeling