It giet oan!!!

09 juli 2024


Ondanks dat het nog geen echte zomer is, gaat het hier toch niet over schaatsen. Het gaat over de toekomst van tennis in Mijdrecht.

Op 26 juni hebben we een ALV bij TVM en DRV gehouden. Die ALV ging vooral over twee zaken betreffende de toekomst. Enerzijds wil het bestuur het mandaat hebben om het recht van opstal van TVM op te zeggen. Anderzijds werden de stukken betreffende de fusie gepresenteerd en konden de leden hier opmerkingen over maken. De notulen en de presentatie van deze ALV worden jullie rond dit weekend separaat gemaild.

Wat belangrijk is, is dat de leden op de ALV unaniem groen licht hebben gegeven op alle plannen voor de toekomst, zowel bij TVM als bij DRV. Tot zover was alles in kannen en kruiken. Het enige dat nog ontbrak was de instemming van de gemeenteraad met de plannen voor de uitbreiding van het park van DRV en voor de wijziging van het bestemmingsplan De Meijert. Afgelopen donderdag avond is deze laatste hobbel ook genomen. De raad heeft unaniem ingestemd met beide raadsvoorstellen, zodat de gemeente alle noodzakelijke procedures in gang kan zetten.

Nu kunnen we aan de slag. We, dat is de bouwcommissie die samen met de gemeente en De Vries & Verburg de plannen verder gaat uitwerken. En verder gaat de fusiecommissie de noodzakelijke stappen verder uitwerken.

Het bestuur zal jullie de komende maanden op de hoogte houden van de actuele ontwikkelingen. Voorlopig zal er vooral gewacht moeten worden op de reacties op de diverse aanvragen en vergunningen.

Namens het bestuur,

Wil Canisius

Nieuwscategorieën