Erelid Theo Lambers overleden

04 augustus 2022


Op 3 augustus is ons ere-lid Theo Lambers overleden. Hij was een verenigingsman in hart en nieren. Het gezin Lambers heeft jarenlang een grote rol gespeeld binnen onze vereniging. Sportief omdat Theo en Thed met hun vier kinderen actief speelden in diverse teams en competities. Maar ook actief in het organiseren van evenementen en het draaiend houden van de club. 

Theo was in zijn werkzame leven conrector op het Alkwin Kollege in Uithoorn. Ik herinner mij dat zijn afbeelding in 1972 op de zijkant van de fietsenstalling was geschilderd samen met die van de rector en zijn collega conrectoren. Een gevolg van een creatieve actie in kader van een eindexamenstunt. Op school was hij een docent met veel aandacht voor het wel en wee van leerlingen en de belangen van de school. 

Tussen 1972 en nu heb ik Theo leren kennen als een sympathiek mens, een familieman, een prettige docent en een betrokken lid. Hij had goede visie op zaken en had de gave anderen te betrekken en te motiveren mee te doen. Samen met Thed heeft hij veel voor de club betekend. Beide echtgenoten zijn door mijn voorgangers dan ook gewaardeerd voor hun grote verdiensten voor de vereniging. En terecht gezien de wijze waarop zij zich hebben ingezet. 

Het gezin Lambers werd enkele jaren geleden geconfronteerd met het plotseling overlijden van Pieter. Dit heeft een enorme impact gehad. Het verlies van hun jongste zoon en broertje is voor hen een zwarte bladzijde in hun leven geworden. Niet alleen voor hen maar voor iedereen die Pieter kende. 

In de afgelopen tijd sprak ik Theo in het dorp. Zittend op zijn scootmobiel reed hij door het centrum en dan was het even een praatje. Ik realiseer mij dat dit waardevolle contacten waren en dat ik hem als persoon zal missen. Laat staan de mensen die dichterbij hem stonden. Sterkte! 

Ik wil hierbij dan ook mijn grote dank uitspreken voor al hetgeen Theo heeft gedaan voor Tennisvereniging Mijdrecht en Thed, hun kinderen en allen die hem gekend hebben van harte condoleren met het verlies. 

Met groot respect,

Pim Limburg, voorzitter

 

Nieuwscategorieën