Sponsoring

Sponsoring is een manier om een vereniging te voorzien in extra financiële middelen. Bovendien betrek je hiermee het bedrijfsleven uit de regio bij de vereniging en zorgt dat voor een sociale betrokkenheid,
Onze visie en ons doel en hoe wij werken kunt u lezen in ons sponsorplan. Het sponsorplan is een deelplan van het beleidsplan van de vereniging. Regelmatig wordt dit sponsorplan geactualiseerd, zie:  sponsorplan-TVM-2011-2015

contactadres: sponsorcommissie@tvm-mijdrecht.nl
Informatie op onze website m.b.t. onze commissie of onze activiteiten treft u op onze volgende pagina’s.:

Is uw bedrijf ook sponsor van TVM stuurt u dan ook uw logo aan ons, dan plaatsen wij hem hierbij met een link naar uw website

Rabobank Tennishal De Ronde Vene
HiziHair
Cassee schilders
Schoonmaakbedrijk Lubke van der Wilt - verwarming airconditioning
VDS tennisbaan support