Sponsorcommissie

Wij schenken veel aandacht aan nieuwe activiteiten, actieve werving en  aan relatiebeheer. De insteek is om sponsorinkomsten voor de vereniging te laten groeien en contracten meer continuïteit te bieden, zodat  TVM een gezonde financiële toekomst tegemoet zal kunnen  zien.

De commmissie rapporteert aan een portefeuillebeheerder binnen het bestuur.
Het is belangrijk deze activiteiten met bevlogenheid te continueren.

Verantwoordelijkheden van onze  sponsorcommissie:

 • Opzetten en onderhouden van het sponsorbeleid binnen de vereniging, welke overeenkomt met de doelstellingen van de vereniging; jaarlijks wordt dit beleid met het bestuur geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.
 • Werven van nieuwe sponsoren; contractuele consequenties voor de club die strijdig kunnen zijn met belangen binnen de club worden tijdig afgestemd met bestuur.
 • Onderhouden van goede relaties met bestaande sponsoren.
 • Voeren van een correcte administratie rondom sponsoring wat inhoud: contractregistratie, facturatie, financiële controle van de inkomsten, anticiperen op oninbare bedragen.
 • Opzetten en begeleiden van sponsoractiviteiten binnen de vereniging.
 • Fondswerving, gekoppeld aan te maken projectplan.
 • Leveren van prestaties aan bedrijven die nodig zijn om sponsorinkomsten mogelijk te maken zoals bijvoorbeeld het geven van bedrijfspresentaties.
 • Het zelfstandig maken van afspraken die belangen van de vereniging en/of leden niet schaden
 • Opstellen van contracten.
 • Jaarlijks vaststellen van prijzen te sponsoren objecten.
 • Afdragen van plaatsingsschema’s aan parkcommissie van reclameobjecten (borden, winddoeken etc,)
  De sponsorcommissie bestaat momenteel (2014) uit de volgende personen:
 • Rosemarie Groot: Voorzitter sponsor commissie en contactpersoon (tot opvolger bekend is): taken: relatiebeheer, werven, realiseren tegenprestaties en actieve PR voor de sponsoren. communicatie naar bestuur en leden en fondswerving.
 • Bob Kriek werven , taken: nieuwe sponsoren werven en onderhoud contracten
 • Frans Jurgens, werven nieuwe sponsoren en onderhoud contracten
 • Aad van der Vaart (kan vanaf 2015 taken op zich nemen) Heb jij commercieel inzicht en ben je toe aan een nieuwe uitdaging om onze vereniging wat extra middelen te kunnen bieden, laat het ons weten. Informatie inwinnen kan bij of maak meteen een afspraak: sponsorcommissie@tvm-mijdrecht.nl