Reglementen Competitie

 • KNLTB Competitiereglement en uitgangspunten voor TVM. Wens je deel te nemen aan de KNLTB competitie van 2014 dan heb je je jezelf vóór 20 november 2013 via deze website ingeschreven! Elke andere digitale aanmelding, naar welk e-mail adres dan ook dient te worden vermeden omdat dan de competitiecommissie de inschrijving mogelijk niet goed kan verwerken.Een korte toelichting hoe de TC/competitie cie. te werk gaat volgt hierna:
  De KNLTB stelt, gerelateerd aan het aantal banen, restricties aan het aantal teams dat ingeschreven kan worden
  Elk team moet de beschikking hebben over 1,5 – 2 banen, e.e.a. afhankelijk van de competitiesoort.
  Naast senioren teams hebben we ook nog jeugd teams, die eveneens op zaterdag en zondag spelen.
  Alles bij elkaar kunnen we de komende competitie in het weekend waarschijnlijk ca. 30 teams inschrijven.
  Een aantal teams zijn een vast bestanddeel van onze competitie deelname, t.w. zondag heren 1 en 2 en dames 1, zaterdag heren 1 en dames 1.
  Als je uit gaat van 24 senioren teams kunnen na aftrek van de “ vaste” teams nog 19 sr teams ingeschreven worden, waardoor er ongeveer 114 TVM’ers kunnen spelen.

  Indien je je inschrijft accepteer je de volgende regels/uitgangspunten:

 • Seniorenteams: dames, heren en gemengd, worden door de TC ingedeeld. Criteria zijn o.a. speelsterkte, individueel en/of in combinatie met dubbelspel. Verder kan worden gekeken naar resultaten van clubkampioenschappen, vorige competitie, toernooien etc.
 • Ook kan de speelsterkte (eindranking) volgens het DSS van de KNLTB (mede) bepalend zijn voor de teamindeling.
  Teamopbouw, b.v. op basis van leeftijd.
 • Met onze trainers zal in voorkomend geval overleg gepleegd worden over de indeling van jeugdspelers welke aan de senioren competitie mee willen doen.
 • (weekend) teams bestaan min. uit 6 spelers, tenzij qua speelsterkte dit niet mogelijk is.Naar wensen wordt gekeken, maar de TC houdt zich het recht voor daar van af te wijken.
  Eventueel kan de TC voor de zaterdag en/of zondagcompetitie besluiten spelers cq. teamaanmeldingen uit te loten.Teamindeling zal januari/februari 2011 of zo mogelijk eerder in het clubblad cq. website gepubliceerd worden.

  KNLTB dispensaties: Kan aangevraagd worden indien de speler (m/v) voor 2 verenigingen in 2 verschillende competitiesoorten/dagen uit wil komen.
  Voorwaarde is, dat minimaal 4 wedstrijddagen per team gespeeld wordt.
  Indien dit niet gebeurt kan de KNLTB een (financiële) sanctie opleggen welke doorberekend zal worden.
  Aanvragen gebruikelijk voor 1 maart 2011 (zie website KNLTB).
  Formulier moet door de VCL mede ondertekend worden.
  Van de KNLTB liggen nog niet alle gegevens voor, maar grote afwijkingen t.o.v. andere jaren worden niet verwacht. Namens de TC/KNLTB competitie Jacqueline Rademakers.