Padel: TVM en DRV onderzoeken mogelijkheden

In november 2020 hebben we kort uitleg gegeven inzake de huidige situatie rondom de gebiedsontwikkeling. Voor de gemeente was het op dat moment lastig om de ontwikkeling van het gebied financieel rond te krijgen waardoor dit meer tijd zou gaan vragen.

Als besturen van TVM en DRV zijn wij van mening niet stil te moeten zitten en willen graag mee gaan met de ontwikkelingen in de tennissport met de introductie van Padel tennis. Padel is enorm in opkomst en de KNLTB verwacht in 2024 meer dan 100.000 padelleden!

De afgelopen periode hebben de besturen van TVM en DRV gezamenlijk vooronderzoek gedaan naar de mogelijkheden om te kunnen starten met Padel. Zo zijn verschillende locaties besproken, zijn er contactmomenten met de KNLTB en gemeente geweest en zijn verschillende offertes opgevraagd. Ook is er gekeken naar de organisatorische en sportieve aspecten en hebben we een vergunningsaanvraag bij de gemeente ingediend.

Wij zijn enthousiast over de mogelijkheden en kansen voor bestaande en nieuwe leden en leggen deze graag aan jullie voor ter besluitvorming op de ALV van 22 maart aanstaande.

Winterweer en tennis – hoe zit het?

 1. Smashcourt (baan 7 t/m 10) is geopend, behalve bij (nacht) vorst.
 2. Je reserveert een baan in de KNLTB clubapp,
 3. Wanneer er vorst is of er is kans op (nacht)vorst, dan zijn de banen geblokkeerd en weet je dus direct at je niet kunt spelen.
 4. Had je een baan gereserveerd en er is kans op (nacht)vorst, dan wordt je reservering geannuleerd en ontvang je een e-mail.
 5. Blijf thuis als het sneeuwt, of als er sneeuw ligt.
 6. Gedurende het gehele winterseizoen kan er niet op de gravelbanen gespeeld worden.

Overlijden Henk de Jong

Beste leden,

Ik wil jullie op de hoogte brengen van het overlijden van Henk de Jong. Hij was een actief en gezien lid van onze club. Enkele weken geleden werd hij 80 jaar en kort daarna is hij ziek geworden. Vrijdag 5 februari kwam het bericht dat hij is gestorven aan de gevolgen van Corona.

Henk tenniste overdag bij onze senioren en werd gewaardeerd om zijn inzet en humor. Hij was een vrijwilliger met 2 rechterhanden die met name handig was met metaal. Hij knapte van alles op waardoor het tennispark in goede staat bleef. Henk heeft dit lange tijd gedaan tot ongeveer 2 jaar geleden. Het team van het parkonderhoud kijkt terug op de leuke samenwerking met hem en de manier waarop hij oplossingen zocht.

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Elly en iedereen die verdrietig is.
Namens het bestuur van TVM, Pim Limburg

Indeling voorjaarcompetitie

V R I J D A G:

Heren Dubbel 35+ Vrijdag Avond

4e klasse – MIJDRECHT 1

Patrick Franken (M, 15242501)

Rob Overmars (M, 10816208)

Hans Veerman (M, 10837434)

Mark Vianen (M, 13162098)

Bart Vreeken (M, 16200675)

Dames Dubbel 17+ Vrijdag Avond

2e klasse – MIJDRECHT 1

Margo Wichers-Beks (V, 14924420)

Ineke Koek-Janssen (V, 12443042)

Hetty van Veen (V, 10850376)

Karin Koelle (V, 11523662)

Joke Schiphorst-Kok (V, 10815848)

Dames Dubbel 35+ Vrijdag Avond

2e klasse – MIJDRECHT 1

Mariette Neumann (V, 28821610)

Herma Veerman-Lueks (V, 30845696)

Mirjam van den Berg (V, 26537176)

Petra Taal (V, 23244429)

Marjo van der Sterre (V, 16096495)

Tineke Mijts (V, 12740640)

Gemengd Dubbel 35+ Vrijdag Avond

3e klasse – MIJDRECHT 1

Andre Rechtuijt (M, 25837192)

Erica Winters (V, 16897544)

Dilan Ribas (M, 19520255)

Brigitte van Diemen (V, 25991248)

Harry Wichers (M, 11796723)

John Cornelissen (M, 24189391)

Anneke Cornelissen-van Rossum (V, 23244437)

4e klasse – MIJDRECHT 2 (Verzoek ingediend voor 3e klasse: )

Han Minnaard (M, 26688344)

Saskia Boldewijn (V, 27507416)

Chiel Post (M, 19289847)

Lillian Ronday (V, 23334509)

Antonia Biesmans (V, 22389938)

Marcel Biesmans (M, 22389911)

Z A T E R D A G

Heren Dubbel 17+ Zaterdag

3e klasse – MIJDRECHT 1

Ton Rijsenbrij (M, 11992026)

Henne Kokkelink (M, 10025782)

Freddie Leong (M, 15292274)

Co Pieneman (M, 14161354)

Bart Vreeken (M, 16200675)

Paul Herrebrugh (M, 21338752)

Heren 17+ Zaterdag

1e klasse – MIJDRECHT 1

Luca van der Werff (M, 26382385)

Tieme Neijenhuis (M, 25978365)

Thomas Janssen (M, 24959650)

Max Bakker (M, 25615556)

4e klasse – MIJDRECHT 2

Bart van Marsbergen (M, 19028431)

Yoeri Veeken (M, 31448143)

Jacques Marchand (M, 12580015)

Melvin Hoogeveen (M, 25592653)

Jeroen Groenevelt (M, 12162019)

Jeroen Rademakers (M, 19028490)

Z O N D A G

Heren Zondag

3e klasse – MIJDRECHT 1

Hugo Straver (M, 23174641)

Niels Schaap (M, 23365749)

Brian Winters (M, 21197075)

Max Bakker (M, 25615556)

Casper Helmer (M, 21587698)

Heren 35+ Zondag

Topklasse – MIJDRECHT 1

Leendert Immerzeel (M, 14924455)

Vincent van Diemen (M, 11326611)

Jan Aufenacker (M, 10815163)

Juan Plijnaar (M, 21244278)

Patrick Kroon (M, 11523638)

Bas Butzelaar (M, 25068776)

Remco Verheide (M, 13063014)

Roel Hazeleger (M, 20599803)

Hans van Scheppingen (M, 12727946)

3e klasse – MIJDRECHT 2

Arjan van Dam (M, 11326670)

Jan Prins (M, 20599773)

Anton van Dijk (M, 10815481)

Rene Appelman (M, 10815155)

Dennis Capel (M, 17690382)

Tijdens lockdown mag met 2 personen buiten getennisst worden

Corona update 12 januari

Het kabinet heeft de strenge maatregelen in de strijd tegen het coronavirus verlengd t/m 9 februari.

Concreet blijven dit de regels:

Volwassenen vanaf 18 jaar mogen tennis el spelen met 2 personen, alleen buiten. Zij houden 1.5 meter afstand. Alleen enkelspel is dus toegestaan.

Voor trainingen met volwassenen vanaf 18 jaar geldt een maximale groepsgrootte van 2 personen per baan op 1.5 meter afstand, dit is exclusief trainer. Alleen buiten.

Jeugd t/m 17 jaar mag spelen en trainen in groter groepsverband, alleen buiten. Zij hoeven tijdens het sporten onderling geen 1.5 meter afstand te houden.

Tennis in een binnenaccommodatie is niet toegestaan, ook niet in een blaashal.

Er worden geen wedstrijden gespeeld.

Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht.

Vanaf 19 november weer dubbelen

Het kabinet heeft vanavond (di 17/11) bevestigd dat de extra maatregelen van de afgelopen 2 weken vervallen vanaf donderdag 19 november. Dat betekent dat de maatregelen zoals bekend gemaakt op 13 oktober weer gaan gelden, sportkantines blijven gesloten, amateursportwedstrijden zijn verboden en de maximale groepsgrootte is 4 personen. Dubbelen en trainen met maximaal 4 spelers per baan is weer toegestaan.

Voor meer informatie >>http://corona.knltb.nl/nieuws/2020/11/corona-update-dubbelen-en-trainen-met-4-per-baan-mag-weer/

Update gemeente inzake gebiedsontwikkeling

Beste leden,

Hieronder vinden jullie een reactie van de gemeente inzake de gebiedsontwikkeling. De besturen van TVM en DRV zijn niet bij onderstaande besloten vergadering geweest. We betreuren het, dat dit traject wederom vertraging heeft opgelopen. Op dit moment kunnen we echter niets anders doen dan afwachten op de uitkomst van de gemeente. Zodra we meer weten, zullen we jullie nader informeren.

Statement gemeente

Afgelopen maanden zijn de tennisverenigingen en de gemeente veel met elkaar in gesprek geweest. Zoals jullie weten is de door ons verzamelde informatie in het kader van de gebiedsontwikkeling getoetst op (financiële) haalbaarheid. Helaas moeten wij op dit moment concluderen dat het financieel niet uitkomt als we de kaders van de gemeenteraad en de wensen vanuit de tennisverenigingen meenemen in de stedenbouwkundige opzet zoals die was bedacht.

In september is in een besloten vergadering met de gemeenteraad gesproken. De gemeenteraad heeft gevraagd om een nadere verkenning te doen, met als enige uitgangspunt een sluitende grondexploitatie. Dit betekent dat we een stedenbouwkundig bureau in de arm hebben genomen om opnieuw naar het gebied te kijken en te verkennen welke mogelijkheden er zijn, die uiteraard financieel haalbaar zijn. Dit proces is inmiddels in gang gezet en wij verwachten eind december de eerste schetsen te ontvangen.

Zodra deze schetsen nader uitgewerkt zijn, zullen wij contact opnemen met jullie besturen om zaken weer verder te bespreken.

Tijdelijk geen dubbelspel

Update corona maatregelen 04/11/20

Periode 4 tot en met 18 november allen enkelspel

Het kabinet heeft extra maatregelen genomen in de strijd tegen het coronavirus. Om groepsvorming en sociale contacten te verminderen wordt onder andere de groepsgrootte voor volwassenen teruggebracht naar maximaal 2 personen. Dit geldt ook voor tennis. De maatregelen komen bovenop de ‘gedeeltelijke lockdown’ en gaan in op woensdagavond 4 november om 22.00 uur en gelden voor 2 weken. Het protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF is leidend en daaruit komt nu het volgende:

Maximaal 2 volwassenen (vanaf 18 jaar) mogen met elkaar (binnen en buiten) sporten. Zij houden onderling 1.5 meter afstand. Tennis en padel spelen kan dus nog, maar met maximaal twee personen op een baan (geen dubbelspel). De komende 2 weken is alleen enkelspel toegestaan.

Voor trainingen geldt maximaal 2 volwassenen op een baan (excl. trainer); trainingsgroepen van 4 volwassenen of meer zijn mogelijk, zolang deze duidelijk zichtbaar in groepen van 2 spelers per baan (met 1.5 meter afstand) gescheiden zijn en de groepen niet gemengd worden.

Vanaf 19 november mogen we weer dubbelen

Vanaf 19 november vallen we terug naar de ‘’gedeeltelijke lockdown’ en gelden de maatregelen van 14 oktober. Naar verwachting zullen we dit tot half december moeten volhouden.

Wat mag niet:

 • Er worden geen wedstrijden gespeeld.
 • Publiek is niet toegestaan.
 • Clubhuiss, kleedkamers en douches zijn dicht.
 • Geen activiteiten en evenementen op het tennispark; dus ook géén tos!

Wat mag nog wel:

 • Het blijft mogelijk om vrij te tennissen en te trainen, zowel buiten op de eigen vereniging of binnen in een hal.
 • De maximale groepsgrootte is 4 personen voor volwassenen vanaf 18 jaar (dit is exclusief trainer).
 • LET OP: Er kan alleen gespeeld worden wanneer vooraf gereserveerd is via de KNLTB Club app.
 • Kom 5 minuten voor aanvang van de training of vrij spelen naar het park. Verlaat na afloop direct het park.
 • Houd te alle tijden 1,5 meter afstand. Als dat onmogelijk is voor een normaal spelverloop laat de bal dan gaan en speel het punt opnieuw.
 • Wissel van baanhelft met de klok mee

Dubbelen:

Binnen de geldende richtlijnen te hanteren is het mogelijk dat volwassenen vanaf 18 jaar individueel mogen sporten of in groepjes van maximaal 4 personen met onderling 1.5 meter afstand. Binnen dat kader kan er veilig gedubbeld worden vanaf 19 november. 

Dubbelen kan met enige aanpassingen goed op 1.5 meter afstand en daarmee voldoen we aan de richtlijn voor het sporten van volwassenen. Voor dubbelen geldt dus, geen fysiek contact, houd altijd minimaal 1.5 meter afstand op de baan, ook als dat betekent dat je soms een bal moet laten gaan. Ga niet samen op een bankje zitten, geef geen high fives en wissel met de klok mee.

De volgende maatregelen blijven van kracht:

 • Klachten? Blijf thuis en laat u testen.
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Was en desinfecteer vaak uw handen.
 • Hoest en nies in uw elleboog.
 • Toilet is toegankelijk voor noodgevallen. We vragen je dan wel een niet-medisch mondkapje te dragen, omdat het een publiek toegankelijke binnenruimte is.
1 2 3 4 5 14