Lid worden

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december, waarbij het zomerseizoen aanvangt in april. Een lid dat opgezegd heeft mag na 31 december geen gebruik meer maken van de winterbanen. Een nieuw lid mag wel alvast gebruik maken van de winterbanen en krijgt zolang een voorlopige ledenpas en een toegangspas voor het hek. Ieder lid ontvangt eind maart een nieuwe ledenpas voor dat seizoen. 

Onze vereniging beschikt over 10 buitenbanen (6 gravelbanen en 4 smashcourtbanen). Op de smashcourtbanen kan het hele jaar getennist worden.

Seizoen 2018

De contributie voor het seizoen 2018 bedraagt:
aspiranten (geboren in 2010 of later)  :    50,00 euro *
junioren (geboren in 2001  t/m 2009)   :   90,00 euro
jong senioren (geboren in 1997 t/m 2000): 105 euro
senioren (geboren in 1996 en eerder) :  155,00 euro

* Contributie aspirant lidmaatschap geldt tot en met het jaar waarin het lid 8 jaar wordt. Daarna wordt het een juniorenlidmaatschap.
Junioren worden senior in het jaar waarin ze 18 worden.

De trainingen binnen onze vereniging worden verzorgd door CTO. Voor informatie over tennislessen zie training

Download hier ons Lidmaatschap formulier TVM.

Contactpersoon Ledenadministratie:
Ingrid Koek
Koningsspil 22
3642 ZR  Mijdrecht
tel. 0297-287452 of 06-49 957989

e-mail: ledenadministratie@tvm-mijdrecht.nl

Beëindigen Lidmaatschap
Opzeggen voor 1 december bij de ledenadministratie via het opzeggingsformulier. Opzeggingen die na die datum ontvangen worden kunnen niet meer worden geaccepteerd en gelden dan voor het daarop volgende verenigingsjaar.

Introducés
Wilt u een keer iemand introduceren of wilt u zelf geïntroduceerd worden? Dat kan maximaal drie keer per seizoen. De kosten bedragen Euro 2,50. De pasjes zijn verkrijgbaar achter de bar tijdens openingsuren of in de tennishal en zijn een hele dag geldig.

 

Geef een reactie