Kascontrolecommissie

De Kascontrolecommissie bestaat uit twee vrijwilligers die als taak hebben de inkomende en uitgaande geldstomen die in een jaar hebben plaatsgevonden te controleren.

Tijdens de jaarvergadering brengen zij hierover hun verslag uit en geven het bestuur hun goedkeuring. Daarnaast zien zij erop toe dat er bestuursverslagen worden gemaakt en beoordelen zij het financiëel jaarverslag.