Contact

Bezoekadres:
TVM Mijdrecht
Dr. J. van der Haarlaan 7
3641 JW Mijdrecht

Correspondentieadres:
Postbus 106
3640 AC  Mijdrecht.
Telefoon: 0297- 28 48 46 (dit nummer is alleen bereikbaar tijdens openingstijden van het clubhuis)

Vragen over de competitie

Heeft u vragen over de competitie, dan verwijzen we u graag naar de website mijnKNLTB. Daar vindt u van elk team de contactgegevens van de teamcaptain.

Andere vragen

Heeft u andere vragen, stuur dan een mail naar tvm.communicatie@gmail.com. We doen ons best uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

TVM organisatie

Onze vereniging kan niet bestaan zonder een bestuur en verschillende commissies. In onderstaand bestand vind je een overzicht hoe de verschillende commissies onder bestuursleden verdeeld zijn. In de tabel daaronder staan de mailadressen van de verschillende commissies en waar zij verantwoordelijk voor zijn.

TVM Organigram 2020

Email-adres Waarvoor kun je er terecht?
TV Mijdrecht tvm.secretariaat@gmail.com Het algemene emailadres van onze vereniging
Bestuur
Voorzitter
Pim Limburg
tvm.voorzitter@gmail.com Voorzitter van onze vereniging en spreekbuis naar bedrijven, verenigingen, gemeente en boegbeeld van de vereniging.
Secretaris
Jan Prins
tvm.secretariaat@gmail.com Regelt o.a. de afhandeling van post, email gericht aan de vereniging, contact met KNLTB en andere verenigingen.
Penningmeester
Patrick Kroon
tvm.penningmeester@gmail.com Verantwoordelijk voor de financien van onze vereniging. Heb je als commissie of lid onkosten gemaakt, gerelateerd aan de organisatie van een evenement of activiteit, stuur dan je declaratie inclusief motivatie naar de penningmeester
 Facilitair
Wil Canisius
tvm.bestuurfacilitair@gmail.com Verantwoordelijk voor alle zaken gerelateerd aan het tennispark en clubhuis. De volgende commissies vallen binnen deze portefeuille: Park-, Clubhuis- en Technische commissie
PR & Communicatie
Mariette Neumann
tvm.bestuurprcommunicatie@gmail.com Verantwoordelijke en aanspreekpunt voor alles omtrent PR en Communicatie.
 Algemene Zaken
Maurice Sterk
tvm.bestuurfacilitair@gmail.com Verantwoordelijke en aanspreekpunt voor alle Algemene onderwerpen die niet vallen onder een van de andere bestuursleden.
Commissies
Ledenadministratie ingrid.koek@ziggo.nl Regelt de administratie van onze leden, facturatie van contributie, aanpassing van jouw persoonlijke gegevens
Clubhuis Commissie tvm.clubhuiscie@gmail.com Verantwoordelijk voor alle technische zaken op en rond het tennispark, zoals verlichting, clubhuis etc.
Park Commissie tvm.parkcommissie@gmail.com Verantwoordelijk voor het toonbaar maken en houden van ons tennispark. Zie je iets op het park zoals losse tegels, kapotte hekken of iets anders geef dit dan aan deze commissie door
Regiodagen 55+ Commissie tvm.regiodag@gmail.com Regelt de organisatie van de regionale open dagen 55+.
Sponsor Commissie tvm.sponsorcie@gmail.com Verantwoordelijk voor het verkrijgen en beheren van sponsorcontracten en onderhouden van contact met onze sponsors. Mocht je een sponsor weten voor de vereniging, een activiteit of een competitieteam neem dan eerst contact op met deze commissie voor de spelregels.
Competitie Commissie cocotvmijdrecht@gmail.com Regelt alle zaken omtrent voor- en najaarscompetitie voor junioren en senioren
Evenementen Commissie tvm.evenementencie@gmail.com Organiseert gedurende het jaar verschillende één-dags activiteiten. Wil je een evenement organiseren en heb je hier hulp bij nodig, schakel deze commissie dan voor hulp
Open Jeugd Toernooi commissie ojtmijdrecht@gmail.com Verantwoordelijk voor de organisatie van ons Open Jeugd Toernooi
Open Toernooi Commissie tvmopentoernooi@gmail.com Verantwoordelijk voor de organisatie van ons Senioren Open Toernooi