Overlijden Henk de Jong

Beste leden,

Ik wil jullie op de hoogte brengen van het overlijden van Henk de Jong. Hij was een actief en gezien lid van onze club. Enkele weken geleden werd hij 80 jaar en kort daarna is hij ziek geworden. Vrijdag 5 februari kwam het bericht dat hij is gestorven aan de gevolgen van Corona.

Henk tenniste overdag bij onze senioren en werd gewaardeerd om zijn inzet en humor. Hij was een vrijwilliger met 2 rechterhanden die met name handig was met metaal. Hij knapte van alles op waardoor het tennispark in goede staat bleef. Henk heeft dit lange tijd gedaan tot ongeveer 2 jaar geleden. Het team van het parkonderhoud kijkt terug op de leuke samenwerking met hem en de manier waarop hij oplossingen zocht.

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Elly en iedereen die verdrietig is.
Namens het bestuur van TVM, Pim Limburg